ระบบจองคิวออนไลน์  
การจัดความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
 
การจัดการองค์ความรู้ [อ่าน 147 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2560
ความรู้เกี่ยวกับวินัยพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 143 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2560
แผนการจัดการความรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 215 คน] เมื่อ 18 เม.ย. 2558
คู่มือการใช้งาน word 2007 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 200 คน] เมื่อ 13 มี.ค. 2558
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 193 คน] เมื่อ 13 มี.ค. 2558
คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 193 คน] เมื่อ 13 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2