ระบบจองคิวออนไลน์  
การจัดความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
 
แผนการจัดการความรู้ KM ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 184 คน] เมื่อ 08 ม.ค. 2563
ความรู้เพื่อการขับขี่ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 163 คน] เมื่อ 19 ก.ย. 2562
9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 232 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
เกษียณสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 239 คน] เมื่อ 26 ก.พ. 2562
หลักธรรม : บอกต่อเท่าที่รู้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 201 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2561
การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 208 คน] เมื่อ 08 ต.ค. 2561
การเขียนบัตรประวัติพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 196 คน] เมื่อ 08 ต.ค. 2561
เมืองไทยใสสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 216 คน] เมื่อ 14 ก.ย. 2561
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 209 คน] เมื่อ 10 ส.ค. 2561
คุณธรรม จริยธรมในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 204 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2561
69 คำสอนของในหลวง ร.9 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 240 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2561
วันลาของพนักงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 214 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2