ระบบจองคิวออนไลน์  
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น - สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 153 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 136 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 154 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 150 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 139 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 162 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 146 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นิติกร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 145 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 145 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 160 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 135 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 151 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 135 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 134 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 143 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 133 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 147 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 134 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2