ระบบจองคิวออนไลน์  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 381 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 360 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นิติกร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 367 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 373 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 375 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 351 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 355 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 356 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 347 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 363 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 365 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 347 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 366 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 308 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น - สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 373 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 543
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 345 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 543
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 393 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 543
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 384 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2