ระบบจองคิวออนไลน์  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 292 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 275 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นิติกร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 278 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 283 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 285 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 257 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 272 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 269 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 263 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 273 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 264 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 265 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 282 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นายช่างไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 218 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น - สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 285 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 543
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 261 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 543
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 262 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 543
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 282 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 543
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2