ระบบจองคิวออนไลน์  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
 
นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น - สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 92 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 90 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 96 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 90 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 94 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 100 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นิติกร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 86 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 82 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักพัฒนาชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 107 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการเงินและบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 90 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นักวิชาการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 88 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 78 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 99 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
นายช่างเขียนแบบ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 84 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
เจ้าพนักงานประปา ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 90 คน] เมื่อ 01 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2