ระบบจองคิวออนไลน์  
การจัดความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
 
แผนการจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM ) ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 76 คน] เมื่อ 05 ม.ค. 2564
แผนการจัดการความรู้ KM ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 284 คน] เมื่อ 08 ม.ค. 2563
ความรู้เพื่อการขับขี่ปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 256 คน] เมื่อ 19 ก.ย. 2562
9 วิธีสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 317 คน] เมื่อ 12 มี.ค. 2562
เกษียณสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 325 คน] เมื่อ 26 ก.พ. 2562
หลักธรรม : บอกต่อเท่าที่รู้ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 294 คน] เมื่อ 28 ธ.ค. 2561
การขอมีบัตรเจ้าหน้าที่รัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 300 คน] เมื่อ 08 ต.ค. 2561
การเขียนบัตรประวัติพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 283 คน] เมื่อ 08 ต.ค. 2561
เมืองไทยใสสะอาด ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 311 คน] เมื่อ 14 ก.ย. 2561
การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 292 คน] เมื่อ 10 ส.ค. 2561
คุณธรรม จริยธรมในการทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 300 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2561
69 คำสอนของในหลวง ร.9 ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 325 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2561
วันลาของพนักงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 308 คน] เมื่อ 13 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2