ระบบจองคิวออนไลน์  
ข้อบัญญัติ อบต.
     
ข้อบัญญัติ อบต. การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติ
 
   

 อบต.บ้านลำนาวมีการพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจหรือข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตลาด และการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 20 ธันวาคม 2561