ระบบจองคิวออนไลน์  
ข้อบัญญัติ อบต.
     
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตในการเล่น
 
   เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา และค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตในการเล่น
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2558