ระบบจองคิวออนไลน์  
ข้อบัญญัติ อบต.
     
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
 
   เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ตุลาคม 2558