ระบบจองคิวออนไลน์  
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
   

 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นศ.ถ.142-32 จากสายน้ำนิ่ง -หน้สควน บ้านน้ำนิ่ง ม ๕ 

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2564