ระบบจองคิวออนไลน์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปี 2565
   
 
   

 ประกาศกำหนดสมัย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564