ระบบจองคิวออนไลน์  
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
     
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
   
 
   

 แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม. 2564