ระบบจองคิวออนไลน์  
งานร้องทุกข์/ร้องเรียน
     
งานร้องทุกข์/ร้องเรียน สรุปผลเรื่องการร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการปฎิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
   
 
   

ตารายละเอียดแนบ

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2559