ระบบจองคิวออนไลน์  
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านลำนาวเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว

ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านลำนาว 
เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็มที่ 2 ลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของโรคโควิด-19 ด้วยการไปฉีดวัคซีน เพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรัก
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2565